KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR DANIŞAN  

MUVAFAKATNAME (AÇIK RIZA)

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin (“TALPA”) bünyesinde yürütülen TALPAMDA (TALPA Meslektaş Destek Ağı Programı)(“Program”) kapsamında;

Uhdesinde yer alan genel ve başta sağlık verilerim olmak kaydı ile özel nitelikli tüm kişisel verilerimin işlenmesine ve yurtdışına aktarmasına,

Rıza gösterdiğimi ve işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle 6698 sayılı Kanun’da yer alan haklarım konularında aydınlatıldığımı,

Yukarıda yer alan irademin bilgilendirilmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu beyan ederim.

 

Ad – Soyad:

Tarih:

İmza: