I.   AMAÇ

 1. Pilot Meslektaş Destek Programı, sağlık ve zindeliğe bütüncül bir yaklaşımla zihin ve vücut sağlığı hizmetlerinin kalitesini optimize etmeye adanmıştır.
 2. Bu programının amacı, Türkiye’deki havacılık işletmelerinde çalışan tüm pilotların, işbu belgede belirlenen kurallar çerçevesinde, gerekli eğitimi almış Gönüllü Meslektaşlar vasıtası ile, tamamen gönüllülük esasına dayalı, emniyetli, güvenli ve bağımsız bir ortamda, gerek meslekî gerekse kişisel diledikleri her konuda fikir alışverişi yapmalarını ve bu suretle de olası streslerinin azaltılmasını, zihnî zindeliklerinin en üst seviyede tutulmasını sağlamaktır.
 3. Programımız, havacılık endüstrisindeki pilotlar için tam ve sağlıklı bir yaşam oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 4. İşbu programın kısaltılmış adı TALPAMDA (TALPA Meslektaş Destek Ağı) olup, kişisel ve-ri/bilgilerin gizliliğine ve mahremiyetine en üst seviyede riayet edilmesi esastır.
 5. TALPAMDA, gerek kendisi gerekse birlikte çalıştığı meslektaşlarının, olası kişisel sorunları veya ruh sağlığı ile ilgili sorun veya sıkıntılarının çözüme ulaştırılması maksadıyla ilk başvuracakları referans noktası olmayı amaçlamaktadır.
 6. TALPAMDA; kendisi, çevresi ve çalışmakta olduğu havacılık işletmesi bakımından pilotların, özel ve iş hayatında karşılaşabilecekleri sıkıntı, stres ve problemlerini ilk etapta kimlikleri kesinlikle gizli kalacak şekilde konunun uzmanlarından da destek alarak; tespit ve rehabilite etmeyi, çözüm süreci kapsamında ilgili havacılık işletmelerine kimliklerden bağımsız istatistiki bilgilerle tavsiyede bulunmayı ve takiben de durum uçuşuna ara vermesini gerektirmiş ise, ilgili pilotun tekrar uçuş görevine sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için uygun bir tedavi sağlamayı hedefler.
 7. TALPAMDA, havacılık işletmeleri ve pilotlar tarafından desteklenen, gizliliği ve karşılıklı güveni en yüksek seviyede hedefleyen bağımsız ve ölçülebilir bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

II.  OLUŞUM VE DENETİM

 1. TALPAMDA, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen özerk bir programdır.
 2. TALPAMDA, tüm havacılık işletmelerinden, gönüllülük esasına göre seçilerek, gereken eğitimi tamamlamış olan Gönüllü Meslektaşlar, havacılık alanında uzman psikolog ve programı sevk ve idare edecek yeterli seviye ve sayıda destek personelini bünyesinde barındırır.
 3. Bu psikolog ve görevli personel, Gönüllü Meslektaş pilot grubunu eğitecek, organize edecek ve destekleyecektir.
 4. Gönüllü Meslektaşlar, danışan pilotlar ve program arasındaki ara yüz olarak hareket eder. Gönüllü Meslektaşlar, sorunları veya ruh sağlıkları ile ilgili yardım talep eden işletme pilotları ile ilk görüşmeyi gerçekleştirir. Pilotun, basit dertleşmeden daha ileri düzeyde yardıma ihtiyacı olduğu kanaati ortaya çıkacak olursa ona yol gösterir. Psikolog ve diğer görevli personel, Gönüllü Meslektaş’lara uzman görüşü sağlar.
 5. Programın yönetimi, görevli idari personel tarafından (Program Müdürü ve Koordinatörler) icra edilecek olup oluşturulan Gözlem Komitesi tarafından da kontrol ve denetimi sağlanır.
 6. Program, programa dahil olmak isteyen havacılık işletmeleri tarafından yapılacak ödemeler ile finanse edilecek olup; havacılık işletmelerinin Gözlem Komitesi’nden talep edebilecekleri açıklamalar haricinde, program üzerinde kural olarak hiçbir kontrolü yo

III. GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞLAR

 1. Gönüllü Meslektaşlar, tercihen havacılık işletmelerinde aktif uçuş yapan hat pilotlarından oluşur.
 2. Gönüllü Meslektaş olarak eğitim görmek için, programın başlangıç aşamasında tüm havacılık işletmelerine duyuru yapılarak başvurular toplanır. Takiben başvuru yapan tüm pilotlara kişilik envanteri uygulanır. Envanter değerlendirilmesi sonucunda yapılacak mülakatı takiben, Gönüllü Meslektaş seçimi tamamlanır.
 3. Seçim aşaması tamamlandıktan sonra, Gönüllü Meslektaş grupları oluşturularak, regülasyona uygun olacak şekilde başlangıç eğitim süreci başlar.
 4. Gönüllü Meslektaşlar, başlangıç eğitimi ve sonrasında bir yıla yayılmış olarak “Devamlı Pro-fesyonel Gelişim” eğitimi alırlar. Bu eğitimi, TALPAMDA sağlar.
 5. Devamlı profesyonel gelişim ve icra etmiş oldukları pratiklerinin paylaşımı için Gönüllü Meslektaşlar grup olarak her ay bir kez toplanacaklardır. Toplantılar online veya yüz yüze olabilir.
 6. Gönüllü Meslektaşlar, icra ettikleri tüm faaliyetlerde bağlı bulundukları havacılık işletmeleri ve TALPA tarafından desteklenmelidirler.
 7. Gönüllü Meslektaşlar, görüşmek üzere kendilerine yönlendirilen her bir vakada programdaki görevli personel tarafından yönetilip desteklenir.
 8. Gönüllü Meslektaşlar’ a TALPAMDA programı bünyesinde sadece alacakları eğitiminde ge-çirdikleri zaman için ücret ödenir. Ücret politikası havacılık işletmelerine göre değişiklik arz etmesinden dolayı, ilgili konu havacılık işletmeleri ile koordineli yürütülecektir. Bunun dışında Gönüllü Meslektaşlar, takip ettikleri vakalarda gönüllülük esasına göre çalışacak olup, ücret almamaları esastır.
 9. TALPAMDA, Gönüllü Meslektaşların, yetkinlikleri, aldıkları eğitim ve icra etmiş oldukları faaliyetlerinden dolayı, havacılık şirketlerinin sentetik ve hat öğretmen seçim usul ve esaslarına tabi olmak kaydıyla, diğer adaylara nazaran öncelikli olarak tercih edilmelerini tavsiye etmektedir.
 10. TALPA, Gönüllü Meslektaşları, Gözlem Komitesi’ne danışarak görevlendirecektir.
 11. En az bir Gönüllü Meslektaş, Gönüllü Meslektaşları temsilen Gözlem Komitesi’nde görev alacak ve Gözlem Komitesi’nin değerlendirmeleri ile sair iletimlerini diğer Gönüllü Meslektaşlara raporlamaktan sorumlu olacaktır.

 

IV. YÖNETİM

 1. Gözlem Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur;
 2. 1 asil, 1 yedek olmak üzere havacılık işletmelerinin Uçuş İşletme Temsilcisi;
 3. Havacılık İşletmesi Uçuş Tabibi (eğer mevcut ise);
 4. TALPA Sağlık Danışmanı;
 5. TALPAMDA Program Müdürü;
 6. Gönüllü Meslektaş temsilcisi.
 7. Gözlem Komitesi, dört ayda bir TALPAMDA tarafından hazırlanan KVKK uyarınca anonimleştirilmiş özet raporları değerlendirmek ve ortaya çıkan konu ve gelişmeleri gözden geçirmek için toplanır. Komite, Gönüllü Meslektaşların raporlarını da gözden geçirir ve Gönüllü Meslektaşlar’a, gerekli görülmesi halinde, ek eğitimler için öneride
 8. Gözlem Komitesi, gerektiğinde pilotların sağlığını desteklemek için havacılık işletmelerinin Emniyet Yönetim Sistemi’ne (Safety Manegement System-SMS) yönelik uygun önerilerde bulunur.
 9. Gözlem Komitesi, TALPAMDA tarafından sağlanan anonim veriler haricinde programdaki herhangi bir veriye veya programda bulunan pilotların kişisel verilerine hiçbir şekilde ulaşamaz.

V. TALPAMDA PROGRAMI

 1. Gönüllü Meslektaşların aylık planlamalarını havacılık işletmeleri ile koordineli olarak yapar ve hizmetlerin kesintisiz olarak sağlanmasından sorumludur.
 2. TALPAMDA, “acil” başvuru merkezi değil ise de, acil bir vakanın yürütülmesi için gerekli koşulları sağlar.
 3. Pilotların programa başvuru yapabilmeleri için gerekli iletişim imkanlarının sağlanması ve yürütülmesinden
 4. Program bünyesinde oluşan her raporu gözden geçirir ve gerekli görülmesi halinde müdahale eder.
 5. Talep edilmesi halinde Gönüllü Meslektaşlar’ a destek ve tavsiyelerde bulunur.
 6. Gönüllü Meslektaşların devamlı profesyonel gelişim toplantılarını yönetir.
 7. Gözlem Komitesi’ne alt yapı sağlar ve veri raporlama servislerine gerekli desteği sağlar.
 8. Programın amaçları için veri kontrolörü olarak hareket eder.
 9. Müdahale gerektiren herhangi bir vaka için varsa havacılık işletmelerinin sağlık birimi ile iletişime geçer.

 

VI. MESLEKTAŞ DESTEK USULLERİ

 1. Kişisel destek talep eden pilotlar, TALPAMDA için oluşturulmuş ve sadece TALPAMDA için kullanılan dijital mecralar ya da telefon hatları üzerinden iletişim kurar. Bütün iletişimler, sadece yasal zorunluluk halinde başvurulmak üzere, şifrelenmiş ve TALPAMDA programının aşağıdaki yöneticilerinin müşterek imzası olmaksızın kullanılamayacak şekilde özel bir veri yönetim sisteminde kayıt altına alınır.

Müşterek imza yetkilileri şu kişilerdir:

 1. TALPAMDA Program Müdürü,
 2. Gönüllü Meslektaş temsilcisi,
 3. Havacılık İşletmesi Uçuş İşletme temsilcisi
 4. Detaylar arayan kişi ile iletişime geçecek olan Gönüllü Meslektaş’a aktarılır.
 5. Gönüllü Meslektaş ile görüşmelerden istenilen sonuçlar elde edilmekte ise, konu sadece Gönüllü Meslektaş ile danışan pilot arasında kalarak sürece devam edilir.
 6. Gönüllü Meslektaş ile görüştükten sonra konu bir uzman desteğini gerektirecek seviyede ise destek almayı talep eden danışan pilotlar, sırasıyla öncelikle program içinde var olan psikoloğa, daha ileri seviyede de destek programı içindeki psikoloğun kararı neticesinde gerekir-se uygun bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.

VII.    MESLEKTAŞ MÜDAHALE USULLERİ

 1. Gönüllü Meslektaşlar, bir program katılımcısı için endişelerini ve görüşlerini Meslektaş Müdahale Prosesi üzerinden online /telefon ile, uygun görüldüğü takdirde raporlayabilirler. Bu raporlar kayıt altında tutulur.
 2. Vakayı alan Gönüllü Meslektaş, psikolog ile görüşür ve vakayı değerlendirir.
 3. Eğer psikolog daha fazla detayın gerekli olduğuna karar verirse rapor edilen pilotla direkt görüşmesi için ikinci bir Gönüllü Meslektaş talep eder. Bu Gönüllü Meslektaş durumu anlamak için pilot ile çalışır ve eğer endişelenirse pilotu, çalışmakta olduğu havacılık işletmesinin Sağlık Birimi’ne başvurmaya yönlendirir, bunu yapması için onu aktif olarak destekler.
 4. Eğer raporlanan pilot geçerli bir açıklamada bulunmadan yardım çağrılarını reddederse Gönüllü Meslektaş, vakayı psikoloğa geri sevk eder. Bundan sonra psikolog raporlanan pilot ile doğrudan iletişime geçerek vakayı daha ileri götürüp götürmeyeceklerine karar verir.
 5. Eğer bu görüşmelerden sonra psikolog, uçuş güvenliğinde bir tehdit olduğuna kanaat getirirse durumu, Program Müdürü ile koordineli olarak, pilotun çalışmakta olduğu havacılık işletmesinin Sağlık Birimi’ne aktarır. Şirket için potansiyel bir tehdit olduğuna kanaat getirilmesi halinde TALPAMDA işletme usulleri talimatını kullanarak gerekirse, ilgili pilotun uçuş programına müdahale edilir.
 6. Pilottan kendisinin uçuşa güvenli bir şekilde dönebilmesi için gerekli tedavinin ne olduğunu öğrenmesi için ilgili havacılık işletmesi Sağlık Birimi’ne rapor etmesi istenir.
 7. Şirket Uçuş İşletme birimi, işletme Ekip Planlama birimine, danışan pilotun, sadece bazı sağlık sorunlarının olduğu bildirilir. Gizlilik süreci hala geçerli olduğundan hiçbir detay iletilmez.

VIII.   İLKELER

 1. TALPAMDA en yüksek seviyedeki gizliliği sağlar.
 2. Bunu sağlamak için program gizlilik ilkesi ile uyumlu bir hizmet verir. Gönüllü Meslektaşlar ve raporlu pilotlar arasındaki konuşmalar daima tamamıyla gizli kalır.
 3. Bu gizliliğin istisnaları şunlardır;
 4. Pilot kendisine ciddi bir güvenlik riski oluşturuyorsa;
 5. Pilot başka kişilere ciddi bir güvenlik riski oluşturuyorsa;
 6. Kanuni nedenlerden dolayı.

Vakanın bu belirtilen istisnalardan birine ait olduğuna karar verme yetkisi TALPAMDA’ ya aittir.

 1. Gözlem Komitesi ile sadece anonim veri paylaşılır.
 2. Programın günlük operasyonlarının herhangi bir evresine, ne havacılık işletmeleri ne de başka bir birim müdahil
 3. Bir pilot disiplin cezasından kaçmak için programın gizlilikle ilgili katı kurallarını kullanamaz. Danışan Pilot tarafından bu programda açıklanan herhangi bir bilgi, (yukarıda belirtilen istisnai durumlar hariç) gizli olarak kalmak zorundadır ve bu bilgi disiplinle ilgili hiçbir işlemde kullanılamaz.
 4. Program EASA CAT.GEN.MPA.215 mevzuatında belirtilen kanuni gereklilik ve öneriler çerçevesinde işler.

IX. GİZLİLİK VE KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. TALPA Meslektaş Destek Ağı Programı (Program) dahilinde edinilen her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgi” olarak anılacak, özenli ve basiretli olarak gizli tutulacak, işbu Programın ifası ve amacı doğrultusunda bilgiye erişimi gerekli olanlar haricindeki hiçbir gerçek ya da tüzel ki-şiye işbu Programın herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak açık-lanmayacak ve işbu Programın ilgililere yüklediği yükümlülüklerin ifası amacı dışında kul-lanılmayacaktır.
 2. Program sırasında ve sonrasında, kişisel verilerin korunması ve/veya gizlilik konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlükte bulunan ikincil mevzuat başta olmak üzere tüm yasa ve düzenlemelere uyulacaktır.
 3. Program sürecinde alınan, paylaşılan tüm kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verinin niteliğine uygun azami güvenlik düzeyini temin edici her türlü teknik ve idari tedbirler alınacaktır.
 4. Program’da yer alan tüm taraflar kişisel verilerin hassasiyeti ve sır saklama yükümlülükleri hakkında bilgilendirilecek ve buna uygun olarak hareket edecektir. Program kapsamında alınan kişisel veriler Programın amacına uygun olarak gerekli ve ilgili olduğu ölçüde ve bununla sınırlı olarak kullanılacak ve kişisel verilerinin 3. Kişi ya da kurumlarla paylaşılması için veri sahibinden 6698 Sayılı Kanun uyarınca açık rıza ve yazılı olarak onay alınması ge-reken hallerde veri sahibi aydınlatılacak ve uygun görmesi halinde hür iradesi ile açık rızası alındıktan sonra veri paylaşımı yapılacaktır.
 5. Program sırasında edinilen kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasal düzenlemelere aykırı davrananlar bu aykırılık sebebiyle doğacak idari, hukuki veya cezai tüm yaptırımlardan ve zarar görenlerin her türlü taleplerinden ve bunlarla sınırlı olmaksızın, doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olup tazminle mükellef olacaktır.