Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Mart 2015'teki Germanwings kazasından sonra, bünyesinde bir “Task Force” oluşturmuştur. Oluşturulan bu birim, 16 Temmuz 2016'da yayınlanan raporunun 6. tavsiye kararı gereği “Task Force”, tüm havacılık işletmeleri için, ceza içermeyen bir çalışma ortamı çerçevesinde ve Adalet Kültürü (Just Culture) ilkelerinden ödün vermeden, güvenli bir ortamda, gizliliğe harfiyen riayet edecek şekilde, şeffaf, bağımsız bir pilot destek programının uygulanmasını tavsiye etmektedir.

Havacılık İşletmelerinin, pilot destek sistemini uygulaması ve sürdürmesi için zorunluluk, AB Komisyonu tarafından, 23 Temmuz 2018 tarihli 2018/1042 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile getirilmiştir.