Gönüllü Meslektaş olarak başvurulabilmesi için öncelikle, adayın yöneticilik, temsilcilik vs. görevlerinin olmaması gerekmektedir. Adayın bu görevi gönüllülük esasına göre yapacağının bilincinde ve görev hakkında istekli olması da önem taşımaktadır. Bu koşulları sağlayan ve sürece dahil olmak isteyen adayların ‘neden böyle bir göreve talip oldukları’ sorusunu yanıtlayan kısa bir bilgilendirme yazısı ile başvuru e-postası göndermeleri gerekmektedir. Başvuru alındıktan sonra adaya TALPA tarafından bir e-posta iletilmekte ve bazı envanter ve soruları yanıtlamaları istenmektedir. Seçim aşamasından sonra aday ile iletişim kurularak gerekli eğitimlerin planlaması yapılmaktadır.

Gönüllü Meslektaş;

 

  • Yönetsel bir pozisyonda bulunmamalı ve herhangi bir temsilcilik görevine sahip olmamalıdır. (Non managerial nor pilot representative body position)
  • Gönüllü Meslektaş ve danışanın benzer profesyonel bir geçmişe ve iş deneyimine sahip olması gerekmektedir. (Similar professional backgrounds between the peer and the person seeking support)
  • Gönüllü Meslektaşlar, destek programından yaralanmak için başvuran danışanlarla ortak profesyonel beceriler ve deneyime sahip, benzer problemler ve durumlarla karşı karşıya kalmış, bunların üstesinden gelmiş ve/veya bu yönde eğitilmiş kişilerdir.
  • Programın başarısı için en önemli nokta ‘gizlilik’, ‘güven’ ortamının yaratılması ve hissedilen bir ‘otorite’nin olmamasıdır.
  • Gönüllü Meslektaş, karşısındaki kişiyi anlamalı ve iyi bir dinleyici olmalıdır.